Bu yazı Mike Popescu’nun Dr. Ömer Demirel’le yaptığı mülakattan alınmıştır. İngilizce aslını okumak için yazının sonunda...