Operon Origins Nedir İnsan DNA'sındaki operonların genetik olarak üstün varlıklar yaratmak üzere evrimleştiği 10.000 yı...